ESH Care
Asianmukaista, luotettavaa ja asiakkaan tarpeet huomioivaa palvelua lämmöllä ja kiireettömästi


Yrityksen arvot


Palvelu
Tuottamamme palvelu asiakkaille on asianmukaista, luotettavaa ja asiakkaan tarpeet huomioon ottavaa.
Ammattitaito
Henkilökuntamme on ammattitaitoista ja koulutus ajanmukaista.
Vastuullisuus
Yrityksessä mietitty vastuullisuus näkökulmia ja yrityksen strategiaan sisälletetty vastuullisuus kysymykset.
Ympäristöystävällisyys
Ympäristötekijät ja ympäristövaikutukset otettu huomioon yrityksen toimintaa suunniteltaessa.


Omavalvontasuunnitelma

Omavalvonta suunnitelma nähtävänä alla olevasta linkistä